Mikor van szükség közbeszerzési szakértőre?

Ajánlattevői (pályázói) oldal

Ajánlattevőként már a közbeszerzési eljárást megindító felhívás elolvasása után sejti az ügyfél, hogy az eljárást rá írták-e ki. Ha úgy látja, hogy nagy eséllyel tudná megnyerni az eljárást, akkor is el lehet csúszni egy banánhéjon.

Számtalanszor előfordul, hogy egy hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés félreértelmezése az ajánlat érvénytelenségéhez, a szerződéstől való eleséshez vezet. A hiba, baj megtörténte után sokkal nehezebb az ajánlat érvényessé nyilvánítását kiharcolni, ezért érdemes előre gondolkodni és már az ajánlat benyújtása előtt bevonni a közbeszerzési szakértőt az ajánlat összeállításához. Egyrészt a hiányok, ellentmondások kiszűrésében tudunk segíteni, másrészt a közbeszerzési dokumentumok áttanulmányozását követően ki tudjuk szúrni azokat a pontokat, amelyek lehet, hogy fel sem tűnnek az ügyfélnek, mégis komoly jelentőséggel bírnak az ajánlatadás szempontjából.

Egy szakszerűen, a közbeszerzési jogszabályoknak megfelelően összeállított ajánlat esetében még egy olyan közbeszerzési eljárásban is lehet sikeres ajánlatot benyújtani, amelyben nem is feltételezte az ajánlatkérő, hogy az ügyfél ajánlattevőként részt kíván venni.

Amennyiben közbeszerzéssel kapcsolatos kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink valamelyikén!

Ajánlatkérői (kiírói) oldal:

Sokszor problémát jelent annak megállapítása, hogy egyáltalán közbeszerzés kötelezett-e az adott szervezet, vállalkozás. Ennek eldöntéséhez a közbeszerzési jogszabályokat, útmutatókat kell áttanulmányozni a kérdéses szervezet, vállalkozás egyedi körülményeit figyelembe véve. A közbeszerzési kötelezettség megsértése komoly jogkövetkezményekkel jár, ezért mindenképpen szükséges közbeszerzési szakértő bevonása az ajánlatkérői minőség megállapításához. Ez különösen igaz az Európai Unió által támogatott projekteknél, így a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból (GINOP) finanszírozni kívánt beszerzéseknél, mivel a közbeszerzés mellőzése akár a teljes támogatási összeg megvonásához is vezethet.

Az ajánlatkérői minőség megállapítását követően szükséges kiválasztani az irányadó eljárásrendet és eljárásfajtát, amelyben a közbeszerzési szakértő segítséget tud nyújtani. A megfelelő eljárásrend és eljárásfajta meghatározását követően kezdődhet meg a közbeszerzési eljárás előkészítése. Álláspontom szerint az előkészítés a közbeszerzési eljárás legfontosabb szakasza, mivel ekkor kell meghatározni azokat a műszaki, szakmai szempontokat, amik alapján az eljárás nyertesét ki szeretnénk választani. Egy rosszul előkészített eljárás sok jogorvoslathoz, elvesztegetett hónapokhoz és akár olyan szolgáltatás, áru, építési beruházás beszerzéséhez vezethet, amelyet nem kíván az ügyfél.

Sok esetben egy gép beszerzésénél a nem megfelelő előkészítés oda vezet, hogy az ügyfélnek egy olyan gépet kell megvásárolnia több százmillió forintért, ami a gépsorához nem illeszkedik, a gépsorba illesztése pedig előre nem tervezett anyagi és időbeli ráfordítást igényel. Ennek elkerüléséhez nyújtunk segítő kezet. Azonban nemcsak a közbeszerzési eljárás előkészítése, hanem annak lefolytatása is közbeszerzési szakértelmet és felkészültséget igényel, ezért is írta elő a jogalkotó a közbeszerzésekről szóló törvényben, hogy a részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.

Az ajánlatkérők számára fontos, hogy az ajánlattevők kiegészítő tájékoztatás iránti kérdéseire és adott esetben előzetes vitarendezési eljárás keretében tett észrevételeikre felkészült és szakszerű tájékoztatást nyújtsanak. A nem megfelelően megalapozott válaszok ugyanis szükségtelen, költséges és hosszadalmas jogvitákat eredményezhetnek. Ezek megelőzése és elkerülése érdekében felkészült válaszokkal és szakmailag megalapozott megoldásokkal állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként egyetértek azzal, hogy a jogalkotó egy külön jogszabályban meghatározott követelményrendszer szerinti akkreditációhoz köti a komolyabb értékű, jelentőségű közbeszerzési eljárások lefolytatását bonyolító személyekkel szemben támasztott elvárásokat figyelemmel arra, hogy ezek az eljárások speciális, alapos szaktudást igényelnek. Ezzel a szaktudással és akkreditációval állunk ügyfeleink rendelkezésére.