Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

A 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) a magyar gazdasági növekedés ösztönzése miatt jött létre. A támogatási szerződés aláírásával sikeresen lezárult pályáztatást követően szükséges megvizsgálni, hogy a támogatási összeg elköltéséhez közbeszerzési eljárást kell-e lefolytatni.

A vizsgálat első lépcsője, hogy az ajánlatkérői minőség fennáll-e. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) III. Fejezete segít eligazodni, hogy közbeszerzésre kötelezett-e az adott szervezet.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében finanszírozott beszerzést lefolytatni kívánó vállalkozások szempontjából az ajánlatkérői minőség megállapítását illetően legnagyobb jelentőséggel a Kbt. 5. § (3) bekezdésében található első olvasatra is összetett feltételrendszer bír. A jogszabály egy bonyolult, kivételekkel tarkított feltételrendszert határoz meg, amely útvesztőben történő eligazodáshoz a közbeszerzési szakértő igénybevétele nemcsak célszerű, hanem szükségszerű is.

Az ajánlatkérői minőség megállapítását követően szükséges kiválasztani az irányadó eljárásrendet és eljárásfajtát, amelyhez szintén közbeszerzési szakértő tud segítséget nyújtani az eset összes körülményét figyelembe véve.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásához kötelező felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót igénybe venni. Vállalkozásunk számos ajánlatkérőnek segített a Megbízó elképzeléseinek megfelelően eredményes közbeszerzési eljárást lefolytatni, amely alapján a támogatási összeg lehívásra kerülhetett.